Called To Worship là một hoạt động mục vụ thuộc Grace Music Ministry, được thành lập với sứ mạng truyền tải những lẽ thật về sự ngợi khen và thờ phượng dựa trên nền tảng kinh thánh, các ý nghĩa về sự ngợi khen - thờ phượng được đào sâu nhằm khích lệ và bày tỏ tầm quan trọng về đời sống thờ phượng thật của một cơ đốc nhân.

Called To Worship - Được Kêu Gọi Để Thờ Phượng

“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi,
khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thầnlẽ thật mà thờ-phượng Cha:
Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy.”

GIĂNG 4:23

Giá trị cốt lỗi của Called To Worship
- Thợ Phượng Thật (Real)
- Khiêm Nhường ( Humble)
- Chính Trực (Integrity)
- Vâng Phục (obidience)
- Phục Vụ (Serve)
- Cam Kết - Nỗ Lực (Commited)
- Sự Hiệp Một (United)

“Tất cả những người được gọi bằng danh Ta,
Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta,
Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”

Thật vậy, không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà chúng ta có mặt trên đất này, chúng ta được tạo dựng bởi ý định tốt lành của Đức Chúa Trời và để Thờ phượng Ngài. Mọi sự tôn quý, cao trọng, vinh hiển đều thuộc về Ngài; chỉ duy mình Ngài xứng đáng được Thờ phượng. Mỗi một chúng ta được kêu gọi để trở nên người Thờ phượng chân thật mà Cha đẹp lòng. Đó là sự Thờ phượng được cảm thúc bởi Thánh Linh và dựa trên nền tảng lẽ thật Kinh Thánh.
Như có chép rằng: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy.” - Giăng 4:23

Called To Worship ao ước được cùng anh chị em mỗi ngày suy ngẫm, kinh nghiệm và tiến sâu hơn trong sự Thờ phượng mà Chúa đã gọi chúng ta. Đó là một đời sống thờ phượng “sống động", được thôi thúc và nuôi dưỡng bởi tấm lòng yêu mến Chúa. Nếu anh chị em có cùng tâm tình với Called To Worship, đừng ngần ngại theo dõi Fanpage để cùng học hỏi và khích lệ nhau mỗi ngày nhé.
Trong sự Thờ phượng, anh chị em có lời chứng, trải nghiệm hay bất kỳ vấn đề nào muốn được chia sẻ có thể gửi về cho Called To Worship qua Fanpage hoặc Email Calledtoworship.ministry@gmail.com. Đội ngũ của Called To Worship sẽ phản hồi anh chị em trong thời gian sớm nhất có thể.
Cuối cùng, cầu xin Chúa ban bình an trên anh chị em hết thảy. Amen.