Nhận biết được sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi và với ao ước phát triển tối đa tiềm năng của mục vụ, CTW cần sự cộng tác nhiều hơn của những người yêu mến Chúa và mong muốn sự thờ phượng có thể truyền tải rộng hơn, gây dựng một phong trào thờ phượng cho người Việt tại Việt Nam và cả tại US. 
Bạn có thể cùng đồng công với CTW trong các lĩnh vực sau: 
- Cùng tham gia vào đội cầu nguyện, cầu thay với CTW mỗi tháng
- Dự phần trong sự dâng hiến tài chính (gồm các chi phí duy trì mục vụ và chi phí theo các chương trình thờ phượng). 
Tùy theo ơn phước mà Chúa ban cho quý vị như lời Kinh Thánh "Ban có phước hơn nhận lãnh",
Mọi sự đóng góp, hỗ trợ của các vị là sự khích lệ lớn và ích lợi cho Mục Vụ Called To Worship trong việc vươn tới nhiều người.
Xin Chúa ban phước trên các vị !

Quý vị có thể dâng hiến cho chúng tôi qua các kênh như

Qua Paypal
Tên chủ tài khoản: Van Le
Paypal.me/calledtoworshipvn

Ngân hàng Quân Đội - MB Bank
Tên chủ tài khoản: Lê Thanh Vân
Số Tài Khoản: 218 092 021

Bên cạnh đó Called To Worship cũng bán những sản phẩm lưu niệm để gây quỹ cho những chương trình sắp tới của Called To Worship
Chi tiết chương trình xin liên hệ trực tiếp qua fanpape của mục vụ