• Là mục vụ phi hệ phái, phục vụ trong mảng ngợi khen - thờ phượng

  • Gồm nhiều anh chị em đến từ những Hội Thánh khác nhau, với ước ao dùng đời sống, Ta-lâng Chúa ban cho mình để làm vinh hiển Đức Đức Chúa Trời

  • Hiện tại chúng tôi có 2 team: 1 tại US và  1 tại Việt Nam

"Called To Worship" là ai?

Vision - Tầm Nhìn

Called To Worship ao ước nhìn thấy Danh Chúa được tôn vinh, nhiều tấm lòng được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân và một phong trào thế hệ trẻ khắp nơi được dấy lên để áp ứng sự kêu gọi của Chúa chuẩn bị cho một sự phục hưng hầu đến

Nhận thấy nhu cầu về người phục vụ âm nhạc thờ phượng ở Hội Thánh địa phương, Called To Worship ao ước có thể có những buổi huấn luyện về kỹ năng - lời Chúa, giúp gia tăng thêm những người phục vụ cho các hội thánh

What We Do ?

“Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi,
khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thầnlẽ thật mà thờ-phượng Cha:
Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy.”
Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài
thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lạy

Giăng 4:23-24

About Us

US Team

Việt Nam Team

Called To Worship được thành lập với sứ mạng tôn vinh Chúa qua sự ngợi khen - thờ phượng, cùng truyền tải lẽ thật và những thông điệp khích lệ về sự các ý nghĩa về thờ phượng. 
Nhằm nhắc lại sự kêu gọi của Chúa về mọi đời sống thờ phượng thật trên mọi khía cạnh đời sống của Cơ Đốc Nhân Việt

Mission - Sứ Mạng

  1. Thờ Phượng Thật (Real)

  2. Khiêm Nhường (Humble)

  3. Chính Trực (Intergrity)

  4. Vâng Phục (Obidience)

Core Value - Giá Trị Cốt Lõi

  1. Phục Vụ (Serve)

  2. Cam Kết - Nỗ Lực (Commited)

  3. Sự Hiệp Một (United)

+ Các nội dung khích lệ những người hướng dẫn thờ phượng trên các nền tảng Kinh Thánh, kêu gọi, nhắc nhở Cơ Đốc Nhân về đời sống thờ phượng, được đăng tải thông qua Fanpage vào thứ 3, thứ 5, Chúa Nhật hằng tuần.
+ Tương lai chúng tôi còn muốn phát triển nhiều hơn nữa qua các nền tảng khác như: Reels (Facebook), Youtube Shorts và TikTok.

+ Chúng tôi mong muốn tổ chức các chương trình Worship Circle, Worship Night, WorshipTour, WorshipCamp, WorshopBand,...
+ Hiện Called To Worship đã tổ chức được các chương trình Worship Circle như:
- Worship Circle ở US, Texas (02/2022)
- Worship Circle ở US, Atlanta (05/2022)
- Worship Circle ở Sài Gòn,ThanksGiving (11/2022)
- Worship Circle ở Sài Gòn, At The Cross (31/03/2022)
- Worship Night ở Sài Gòn, Trận Chiến Thuộc Chúa ( 30/08/2023)