"Ngay trong lúc đau đớn, Chúng ta vẫn có thể ca ngợi Ngài. Ngay cả trong giông bão của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể tìm thấy Ngài. Trong những hoàn cảnh đó, sự kêu gọi của chúng ta đang được thử nghiệm. Chúng ta có thực sự sẵn sàng vác thập giá mình và theo Ngài không?”  _John Williams_

Có thể nói rằng sự thờ phượng trong nghịch cảnh là một bài kiểm tra với những áp lực không dễ chịu chút nào. Vì khi ấy đức tin của chúng ta đối cùng Đức Chúa Trời bắt đầu được thử nghiệm, như “lò thử bạc, dót thử vàng” (Châm-ngôn 27:21). Nói về bài kiểm tra khắc nghiệt này, chúng ta nhớ đến Gióp – một người đứng giữa ranh giới “có tất cả” và “mất tất cả”.

Tai họa khủng khiếp ập đến với Gióp chỉ trong một ngày. Ông mất lạc đà, lừa, bò, chiên và các đầy tớ - nói cách khác, là mất đi nguồn lực tài chính của mình. Và cũng nội trong ngày đó, ông mất tất cả mười người con (vì một con gió lốc làm sập nhà khi các con ông đang ăn tiệc cùng nhau). Nhưng cách Gióp đối diện với điều này thật thú vị: "Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy" (Gióp 1:20).

"Bài kiểm tra của sự thờ phượng bắt đầu khi thế giới dường như sụp đổ, khi cuộc sống vượt ngoài tầm kiểm soát, khi mức độ đau thương chạm tới một giới hạn đến nỗi chúng ta không còn biết điều gì đang xảy ra với mình." _Bob Sorge_Thờ phượng là những gì chúng ta làm khi đối mặt với tai họa và thử thách trong cuộc đời. Về bản chất, thờ phượng không chỉ là việc chúng ta làm khi cuộc sống hạnh phúc hay cảm thấy bản thân được ở trong sự phước hạnh; mà thờ phượng là những gì chúng ta làm khi mất đi những điều mình yêu quý nhất. Bài kiểm tra của sự thờ phượng không chỉ là vào mỗi sáng chủ nhật mà còn là vào mỗi sáng thứ hai - khi bạn làm việc chung với những “người Phi-li-tin chưa chịu cắt bì”. Bài kiểm tra của sự thờ phượng bắt đầu khi thế giới dường như sụp đổ, khi cuộc sống vượt ngoài tầm kiểm soát, khi mức độ đau thương chạm tới một giới hạn đến nỗi chúng ta không còn biết điều gì đang xảy ra với mình. Đó là lúc chúng ta xem xét liệu bản thân có tấm lòng giống như Gióp, người đã từng công bố rằng: "Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!" (Gióp 1:21).

Bạn có tin không, chúng ta đang bước vào chiến trận thuộc linh và phải chiến đấu mỗi ngày. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho mình một sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời và một tấm lòng yêu mến Ngài để sẵn sàng vượt qua mọi bài kiểm tra bất cứ lúc nào!

Nguồn: Bob Sorge