Là một người hướng dẫn thờ phượng, việc chuẩn bị một bầu không khí thuộc linh để dân sự ra mắt Đức Chúa Trời trở nên một trọng trách mà Ngài giao cho. Và muốn dẫn dân sự bước vào sự hiện diện thánh của Chúa, bản thân người hướng dẫn thờ phượng phải được Chúa thăm viếng trước nhất. Đơn giản là vì chúng ta không thể dẫn người khác đến nơi mình chưa đến. Vậy người hướng dẫn thờ phượng cần làm gì trước mỗi buổi nhóm?

                        Cần Lên Kế Hoạch Cho Một Buổi Thờ Phượng.

Lên kế hoạch cụ thể cho các buổi nhóm là điều cần thiết vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm việc cách khôn ngoan và có sự chuẩn bị tốt. Các kế hoạch được lập ra không phải để kiểm soát nhưng nhằm phục vụ chúng ta. Và chúng có ích theo nhiều cách.

Việc viết ra kế hoạch có thể giúp chúng ta ý thức rằng mình cần Chúa trước mỗi buổi nhóm. Khi ngồi xuống và suy ngẫm về điều Đức Chúa Trời muốn hành động vào ngày Thánh nhật, chúng ta bắt đầu cảm nhận được những nhu cầu. Mọi người sẽ đối diện với sự bối rối, vô vọng, cay đắng, những nỗi lo đang gặp phải về tài chính, hay những căn bệnh hiểm nghèo, hoặc là nan đề đến từ gia đình. Tất cả chúng ta (những người trong ban thờ phượng) đều biết Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan, có quyền tể trị và thật tốt lành để giúp đỡ con người trong khó khăn, nhưng dân sự thì có thể đã quên đi điều này. Chúng ta có lời Kinh thánh, thêm vào đó 4 đến 5 bài hát và 30 phút sẽ giúp dân sự nhìn thấy Ngài là Đấng lớn hơn bất cứ nan đề nào và chính Chúa Giê-xu Ngài là Đấng Cứu Rỗi tuyệt vời.

"Việc viết ra kế hoạch giúp chúng ta ý thức rằng mình CẦN CHÚA trước mỗi buổi nhóm."

Vậy làm thế nào để chúng ta tạo nên khoảng thời gian mà hội chúng được lắng nghe tiếng Chúa một cách tốt nhất và nhận lấy Ân điển từ Cha Thiên Thượng? Tôi cần phải làm gì để phục vụ Hội Thánh cách hiệu quả nhất? Tôi không thể nào nghĩ ra ngay lập tức, nhưng điều này hướng tôi đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Dành thời gian lập kế hoạch và cầu nguyện xin sự dẫn dắt từ Chúa sẽ giúp chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa và nhận được sự bày tỏ về nhu cầu của dân sự, giúp họ cũng bước vào sự hiện diện ngọt ngào với Ngài.

[Mời bạn suy nghĩ về điều này và cầu nguyện cùng tôi nhé!…]

Nguồn: