ĐƯỢC CỨU ĐỂ HƯỞNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI CHÚA

Đức Chúa Tri yêu thương thế gian đến ni đã ban Con mt ca Ngài, hu cho h ai tin Con y không b hư mt mà được s sng đời đời. (Giăng 3:16)

Hu như tt c mi người đều quá quen thuc vi câu kinh thánh này đến ni nhiu khi chúng ta quên mt ý nghĩa bên trong. Câu kinh thánh này được dùng để ch ra rng Chúa Giê-xu đã đến và chết vì ti li chúng ta để ri chúng ta không b hư mt. V cơ bn, đó là thông đip ca hi thánh by lâu nay. Chúng ta thường nói rng nếu con người không mun xung địa ngc, h cn tiếp nhn Chúa Giê-xu làm Cu Chúa ca mình.

Đó là nhng li dy d đúng đắn, nhưng thông đip mà Hi Thánh thi k Tân Ước rao ging vn còn mt phn na. Phúc âm có nghĩa là tin tt lành, hay tin mng. Bây gi, đúng là nếu con người không tin nhn Chúa Giê-xu h s b xung địa ngc như mt s tr giá cho ti li ca mình, nhưng đó không hoàn toàn là tin tt. Đó là s tht, nhưng không hoàn toàn là tin tt. Tin tt lành là mc dù chúng ta đáng phi xung địa ngc nhưng Chúa Giê-xu đã tr giá cho ti li ca chúng ta. Ti sao vy? Ti vì nh đó chúng ta không b hư mt mà được s sng đời đời. Đim nhn mnh thc s ca Giăng 3:16 còn phi là Chúa Giê-xu đến để mang li cho chúng ta s sng đời đời. Ti li không phi là mc đích thc s ca vic Chúa Giê-xu đến thế gian này. Ngài không đến vì mc đích chính để tha ti cho loài người. Chúa Giê-xu đến để đưa con người vào s sng đời đời. Ngài đến để đưa chúng ta vào trong mi tương giao vi Đức Chúa Tri. Tình c là ti li đã cn tr, làm ngăn cách chúng ta vi Đức Chúa Tri, vy nên ti li phi được gii quyết. Con người không th vượt qua ti li ca chính mình, vì vy Chúa Giê-xu đã chết vì ti li ca chúng ta. Ti li đã được dn sch, để chúng ta có th tn hưởng mi quan h mt thiết vi Đức Chúa Tri.