QUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI THÔNG QUA SỰ THỜ PHƯỢNG

QUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI THÔNG QUA SỰ THỜ PHƯỢNG

1. Việc thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở nên khiêm nhường.

Nếu được trông thấy về sự vinh hiển và oai nghi của Đức Chúa Trời, dầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, thì điều đó sẽ tạo ra lòng khiêm nhường thật trong chúng ta. Đây cũng là phản ứng chung của Môi-se, dân Y-sơ-ra-ên, Ê-sai, Giê-rê-mi, Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng và nhiều người khác trong Kinh thánh, những người đã trông thấy sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Việc gặp gỡ Đức Chúa Trời không khiến chúng ta được tôn cao.

Có một lý do khiến chúng ta thường không thể hạ mình trong sự thờ phượng đó là sự tập chú vào những điều khác (thay vì Chúa) và để rồi làm che khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao việc thờ phượng Đức Chúa Trời qua lăng kính phúc âm lại quan trọng đến như vậy. Không điều gì có thể khiến chúng ta hạ mình bằng việc thờ phượng Chúa dưới chân thập tự giá. Sẽ không còn ý nghĩ nào tấn công vào gốc rễ của lòng kiêu ngạo nữa khi nhận biết rằng chính Chúa phải trả giá cho sự nổi loạn, chống nghịch của chúng ta.

Thật, tôi đây là người thờ phượng Đức Chúa Trời vì chính Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh để giúp tôi được tìm lại, chẳng phải là tôi, bèn là Chúa đã trao cho tôi quyền được trở nên một người mới.

2. Việc thờ phượng Đức Chúa trời sẽ giúp chúng ta có một đời sống biết ơn.

Có một lý do mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài!" (Thi Thiên 100:4). "Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi" (Thi Thiên 100:5) và vì Ngài đã luôn tốt lành với mỗi chúng ta.

Sự thật là tất cả chúng ta đều đang có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta xứng đáng nhận lại. Bởi vì tội lỗi, chúng ta thảy đều đáng phải xuống địa ngục. Tuy nhiên, có rất nhiều người chúng ta thường gặp gỡ, nói chuyện, dường như sống không có sự thỏa lòng và biết ơn. Họ luôn nghĩ về những người khác giàu có hơn, xinh đẹp hơn, nổi tiếng hơn, quyền lực hơn, tài năng hơn hoặc thánh khiết hơn mình.

Khi thờ phượng Chúa phải lẽ thì mắt của chúng ta sẽ được mở ra và nhìn thấy ân điển diệu kì của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được cứu chuộc và phục hòa với Đức Chúa Cha, do đó chúng ta được thôi thúc để sống tràn đầy với lòng cảm tạ và biết ơn. Nan đề lớn nhất của chúng ta đã được Chúa Giê-xu hoàn tất tại nơi thập tự.

3. Thờ phượng Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta được an ninh

Nền tảng của sự an ninh nơi Chúa không đến từ sự chuẩn bị hay bất kỳ kế hoạch nào của chúng ta, và cũng không phải là sự bảo vệ mà người khác có thể mang lại. Sự an yên mà chúng ta có hoàn toàn không dựa trên hệ thống an ninh, lực lượng quân đội, cảnh sát, hay thị trường chứng khoán. Nhưng nó đến từ tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ một cách vinh quang trên đồi Gô-gô-tha.

Một trong những lý do khiến Cơ đốc nhân thường hay nghi ngờ về sự bảo vệ vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó là họ không xem việc đóng đinh và sống lại của Chúa Giê-xu làm trọng tâm trong sự thờ phượng mình. Niềm an ủi và sức lực mà sự thờ phượng dầm thấm trong chúng ta quý giá hơn những cảm xúc của những bài hát nhẹ nhàng, hay một nơi thờ phượng quen thuộc mang lại. Đây là sự nhắc nhở rằng không điều gì trên thiên đàng, dưới địa ngục, hay ở trên đất có thể “phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:39)

Khi chúng ta trông thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Thánh Linh Ngài đang hành động để biến đổi chúng ta theo như hình ảnh của Con Đức Chúa Trời. Đây là một trong những lý do chính mà chúng ta nhóm lại - để trông xem Chúa và được Ngài biến đổi.Sự thay đổi nào nên được chú trọng trong đời sống của những người mà chúng ta dẫn dắt? Làm thế nào để đánh giá xem các cuộc gặp gỡ của chúng ta có thực sự giúp ích cho người khác hay không? Khi chúng ta nâng cao nhận thức, cũng như tình cảm và ý chí về bản tánh và công việc của Đức Chúa Trời, thì sẽ sản sinh ra điều gì?

Tôi muốn gợi ý 6 điều mà việc thờ phượng Đức Chúa Trời vào Chúa Nhật sẽ biến đổi cách chúng ta sống trong những ngày còn lại.

4. Thờ phượng Đức Chúa Trời giúp chúng ta trở nên yêu thương

Khi chúng ta cùng nhau nhóm lại để thờ phượng Chúa, những gì thu hút sự chú ý, khơi dậy niềm tin yêu và lòng kính mến của chúng ta phải là chính Đức Chúa Trời - Đấng được bày tỏ trong Chúa Giê-xu Christ. Và khi được trông xem sự vinh hiển Ngài, chúng ta lại càng sâu nhiệm hơn trong tình yêu thương với những người được Chúa tạo dựng. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. (1 Giăng 4:20).

Chúa Giê-xu để lại cho các môn đồ một mệnh lệnh rất rõ ràng rằng: “Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu các con.” (Giăng 15:12). Kế đó, Ngài đã đưa ra một minh chứng trỗi hơn hết về tình yêu thương bằng cách hy sinh chính mạng sống mình cho hết thẩy những người Ngài đến để cứu chuộc. Thật trái ngược khi chúng ta yêu Chúa nhưng lại không yêu thương những con người đó.

Không nhiều người trong chúng ta thích chơi cùng những người kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng khi đã thờ phượng Đức Chúa Trời là Thần chân thật rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy chính mình trong chân dung của những con người đó và sẽ kinh ngạc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời vĩ đại đến nỗi đã sai Con Một của Ngài đến để cứu chúng ta (Giăng 3:16). Kinh nghiệm và tận hưởng ân điển Chúa sẽ giúp chúng ta lan rộng ân điển ấy đến những người xung quanh.