SỰ THỜ PHƯỢNG ĐÚNG NGHĨA

“Sự thờ phượng đúng nghĩa “nhất” là khi và chỉ khi chúng ta hướng sự tập trung hoàn toàn vào Đức Chúa Trời – vào vinh quang, quyền năng, uy nghiêm, tình yêu và lòng thương xót của Ngài.” – Billy Graham.

Chúng ta nên cùng đến mà thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời xứng đáng nhận lấy sự ngợi khen của chúng ta, và Ngài được tôn cao khi chúng ta cùng nhau thờ phượng Ngài. Trong thời Cựu Ước, dân sự được truyền lệnh “Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài, Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Kinh Thánh bảo chúng ta hãy cùng nhau “... dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16).

Nếu có dịp ghé dự nhiều Hội Thánh khác nhau, bạn sẽ nhận thấy mỗi nơi có cách thờ phượng khác nhau. Một vài Hội Thánh có các buổi nhóm mang

SỰ THỜ PHƯỢNG ĐÚNG NGHĨA

không khí rất thân mật, nơi khác lại rất trang trọng và hầu hết là ở giữa hai phong cách trên. Một vài Hội Thánh xem trọng những thánh lễ (chẳng hạn như Tiệc Thánh) hơn những Hội Thánh khác. Vậy có phải chỉ một hình thức thờ phượng là đúng và tất cả hình thức khác là sai? Dĩ nhiên là không. Có thể cách thờ phượng này thoải mái hơn cho bạn so với những cách khác; nhưng điều quan trọng là nó phải giúp tấm lòng bạn hướng về Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng và ngợi khen. (Tuy nhiên, đừng phán xét những phong cách thờ phượng của nhau. Đức Chúa Trời quan tâm thái độ của tấm lòng hơn là cách chúng ta thể hiện nó.) Thờ phượng không phải một loại hình giải trí; chúng ta gom nhóm lại không phải để vui vẻ cùng nhau mà bèn là thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Những kẻ thờ phượng thật sẽ lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” (Giăng 4:23).

Hãy nghĩ về điều này: Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng thật.