SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT VƯỢT TRÊN THỜI GIAN VÀ VĂN HÓA

Sự thờ phượng cách đa dạng được Đức Chúa Trời của chúng ta yêu thích. Có nhiều cách để thờ phượng: hát, cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ, rao báo phúc âm, truyền giảng, chứng đạo, đánh trống, chơi ghi-ta... và danh sách này vẫn còn tiếp tục...

Sự thờ phượng đa dạng của chúng ta có thể và nên bao gồm tất cả những biểu hiện trên. Một sự thờ phượng cân bằng (tại nhà thờ và nơi riêng tư) sẽ dành thời gian cho tất cả các điều trên. Chúng ta phải hát ca ngợi. Chúng ta cần cầu nguyện. Chúng ta nên làm chứng cho mọi người về Đấng Christ. Và chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời của Ngài. Nhưng nếu mục sư hoặc người hướng dẫn thờ phượng, bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực (chẳng hạn như âm nhạc hoặc truyền giáo), thì sự thờ phượng của chúng ta không còn cân bằng được nữa, chúng ta mất tập trung và thỏa hiệp trước cái bẫy BỊ ĐIỀU KHIỂN bởi chính những phương tiện mà ta đang tận dụng để thờ phượng.

SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT VƯỢT TRÊN THỜI GIAN VÀ VĂN HÓA

Sự mất cân bằng dẫn đến việc thờ phượng bị phân chia theo từng nhóm, tức là thờ phượng được nhóm thành một chuỗi các hoạt động, hay sự kiện hoặc các chiến lược truyền thông ngắn. Sau đó, chúng ta sẽ phát họa nên ranh giới của sự thờ phượng, xác định cho bản thân và những người khác - điều gì là “có thể chấp nhận được” dựa trên áp lực văn hóa, chuẩn mực giáo hội và sở thích cá nhân của chúng ta - và loại trừ bất kỳ ai đi ngược lại. Đừng làm như vậy! Sở thích cá nhân sẽ thay đổi theo thời gian, cũng như các tiêu chuẩn, phong cách và tất cả những gì gắn liền với thế giới này.

Tuy nhiên, SỰ THỜ PHƯỢNG CHÂN CHÍNH VƯỢT TRÊN CẢ THỜI GIAN VÀ VĂN HÓA. Có thể phong cách âm nhạc thờ phượng sẽ hiển nhiên thay đổi theo từng thế hệ qua đi. Handel (nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức) cũng không còn quá nổi tiếng nữa. Bây giờ hầu hết chúng ta đều diễu hành theo nhịp của một loại trống khác xưa. Các hình thức giao tiếp cũng tiếp tục được cải tiến và cập nhật. Ngày xưa, phúc âm được rao truyền bởi những giáo sĩ cưỡi ngựa đi vòng quanh. Giờ đây, chúng ta liên lạc trực tiếp thông qua vệ tinh, truyền hình và Internet.
Thế nhưng, các phương tiện giao tiếp này chỉ là công cụ để giúp thờ phượng trở nên dễ dàng hơn. Khi công nghệ tiến bộ, âm nhạc trở nên toàn cầu hóa và các địa điểm cung cấp thông tin về sự kiện tiếp tục phát triển, những phương tiện phục vụ cho sự thờ phượng sẽ thay đổi. Nhưng Chúa thì không. Hôm qua, hôm nay cho đến đời đời, Chúa không hề thay đổi. Và rồi công thức của sự thờ phượng theo Kinh Thánh cũng vẫn như cũ: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”(Phục truyền Luật lệ Ký 6: 5). Đó là sự thờ phượng vượt thời gian và văn hóa. Và đó chính là sự kêu gọi của chúng ta.

Nguồn: BOB KAUFLIN

“Sở thích cá nhân sẽ thay đổi theo thời gian, cũng như các tiêu chuẩn, phong cách và tất cả những gì gắn liền với thế giới này… Sự THỜ PHƯỢNG CHÂN CHÍNH vượt trên thời gian và văn hóa… Và đó chính là sự kêu gọi của chúng ta.”