TÂM TRÍ VÀ TẤM LÒNG

Bạn nghĩ gì về mối liên hệ giữa Tâm Trí và Tấm Lòng? Đối với một người thờ phượng, Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì, là Tâm Trí hay Tấm Lòng? Thật ra, luôn có một mối liên hệ mật thiết giữa TÂM TRÍ và TẤM LÒNG – điều Đức Chúa Trời tìm kiếm ở hết thảy những con cái Ngài yêu.

Những khao khát mạnh mẽ, nóng cháy cho Đức Chúa Trời phát xuất từ việc trung tín tìm hiểu sâu sắc về bản chất, đặc tánh, công việc của Ngài và từ đó sẽ khuyến khích chúng ta cứ làm việc này.
Chúng ta bị lừa dối khi nghĩ rằng mình có thể có điều này mà không cần điều kia. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có cả hai - Tâm trí và Tấm lòng dành cho Chúa.

Nếu thần học của chúng ta chính xác nhưng lòng chúng ta lại lạnh nhạt với chính Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng mặc dù đúng đắn nhưng lại thiếu đi sự sống động. Hoặc nếu chúng ta bày tỏ tình yêu thương nhiệt thành đối với Đức Chúa Trời nhưng lại trình bày những lẽ thật mơ hồ, thiếu chính xác, hay không đầy đủ về Ngài cho những người mình hướng dẫn, thì sự thờ phượng đó mang lại nhiều cảm xúc nhưng dễ gây hiểu lầm—và có thể được xem là thờ hình tượng.

Lời Chúa trong Mác 12:30 “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Nghĩa là chúng ta không thể yêu Ngài bằng tấm lòng thiếu sự hiểu biết, hoặc thờ phượng Ngài bằng sụ hiểu biết thiếu tình yêu thương. Thật, không có cách nào trong 2 cách trên mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Lời cầu nguyện của tôi cho bản thân và những ai hướng dẫn thờ phượng là chúng ta sẽ trở nên biết rõ Lời Chân lý cũng như các nhạc cụ mà mình sử dụng. Nếu chúng ta làm như vậy thì tôi còn hy vọng nhiều hơn rằng: có nhiều người sau khi rời buổi nhóm sẽ trở nên kinh ngạc vì điều mà Chúa hành động hơn là vì âm nhạc của chúng ta.